Swedish Shopping Centre Directory requires Javascript to be enabled to be fully functional. Please visit enable-javascript.com for further instructions.

Vill du beställa rapporten Svenska Köpcentrum 2022?

HUI Research släpper varje år rapporten Svenska Köpcentrum i syfte att ge en heltäckande bild av den svenska köpcentrumbranschens utveckling. Rapporten baseras på data från SSCD och sammanställer nyckeltal från samtliga svenska köpcentrum och handelsområden.

Den fulla rapporten innehåller:

 • Inledning och översikt av köpcentrumbranschen
 • Köpcentrums omsättning, uthyrbara ytor & antal
 • Köpcentrums utveckling 2020-2021, nedbrutet på centrumtyp och bransch
 • Topp 5 köpcentrum per centrumtyp
 • Handelsområden omsättning, uthyrbara ytor & antal
 • Handelsområdens utveckling 2020-2021, nedbrutet på centrumtyp och bransch
 • Topp 5 handelsområden per centrumtyp
 • Utveckling per region
 • Planerade och färdigställda projekt
 • Topplistor
 • Slutsatser
 • Definitioner och nyckeltal

Kostnad för SSCD-prenumeranter:
10 000 kr för rapporten
30 000 kr för rapporten inkl. presentation

Kostnad för de som saknar en SSCD-prenumeration:
20 000 kr för rapporten
40 000 kr för rapporten inkl. presentation & en SSCD-prenumeration ingår

Lightversionen av rapporten är gratis för SSCD-prenumeranter och innehåller:

 • Inledning och översikt av köpcentrumbranschen 
 • Köpcentrums omsättning, uthyrbara ytor & antal 
 • Köpcentrums utveckling 2020-2021 
 • Handelsområden omsättning, uthyrbara ytor & antal 
 • Handelsområdens utveckling 2020-2021
 • Planerade och färdigställda projekt 
 • Topplistor
 • Definitioner och nyckeltal

HUI erbjuder Svenska Köpcentrum i kombination med en prenumeration av SSCD för att du ska få den mest kompletta bilden av Sveriges köpcentrumbransch.

Beställningar mottages av:
Miko Roth, Detaljhandelsanalytiker, 070-714 51 65, miko.roth@hui.se

För mer information om kartläggningen:
Emma Åkerling, Detaljhandelsanalytiker, 08 559 24 969, emma.akerling@hui.se

HUI erbjuder, genom konsult- och forskningsverksamhet, kvalificerade beslutsunderlag och rådgivning inom handel, konsumtion och samhällsekonomi till näringsliv och offentlig sektor. www.hui.se. 
SSCD är en unik databas som omfattar information om Sveriges köpcentrum och handelsområden. Innehållet utgörs av uppgifter om omsättning, yta, ägare, förvaltning, antal besökare, hyresgästlistor och mycket mer. Vidare kartläggs planerade projekt avseende köpcentrum och handelsområden i allt från tidigt idéskede till invigning. Informationen presenteras i sökbara tabeller med filtreringsfunktioner, kartvy, jämförelsefunktion och topplistor. Med SSCD får användaren både en övergripande och detaljerad bild av Sveriges köpcentrumbestånd som kan användas för analys, benchmarking, omvärldsbevakning och utvärdering. För mer information, besök SSCD.se. Tidigare såldes prenumerationer på SSCD av Datscha men från och med 31 oktober 2020 har HUI tagit över ägandet av databasen samt prenumerationsförsäljningen.

Definitioner

Köpcentrum är handelsplatser med minst fem butiker och en uthyrningsbar yta om minst 5 000 kvadratmeter. Köpcentrum ägs och förvaltas som regel av en fastighetsägare. De kännetecknas av att de oftast är inglasade och att kunderna inte behöver gå utomhus för att ta sig mellan butikerna.

Handelsområden är samlad volymhandel om minst fem butiker och en uthyrningsbar yta om minst 5 000 kvadratmeter. Handelsområden är vanligen framväxta successivt och har många olika fastighetsägare. Det som skiljer handelsområden från köpcentrum är att butikerna ofta är separerade från varandra och att kunderna måste transportera sig utomhus mellan butikerna.

Handelsplats är ett samlingsbegrepp för köpcentrum och handelsområden. En handelsplats kan bestå av både ett köpcentrum och ett handelsområde, såsom Kungens Kurva Shopping Center och Kungens Kurva Handelsområde. Stadskärnor är också handelsplatser men är inte inkluderade i denna kartläggning.