Swedish Shopping Centre Directory requires Javascript to be enabled to be fully functional. Please visit enable-javascript.com for further instructions.

Definitions

DEFINITIONS - ENGLISH

Here you can find definitions regarding most of the terms used in SSCD. If you can’t find the answer to your question here, please send an e-mail.

PLEASE OBSERVE:

Update 2016: Please note that sales for ICA Maxi Special have been added to each SC/RP. ICA Maxi Special is a separate company in the ICA Group where durable goods sales are reported for the ICA Maxi stores.

Update 2015: Please observe: For 2015 year’s data, sales for restaurants and commercial service have been added. The definition for commercial services has also been slightly altered. For more information about the different classifications, please see below.


OWNER & ADDITIONAL OWNERS

The single largest property owner of a SC or RP will be designated as the owner. Other owners will be listed under additional owners. Note that the list of additional owners may not be complete and that there could be a large number of property owners in addition to the listed owners. This is most common in retail parks.

GLA
Gross Leasable Area, in square metres. GLA for other services are not included.

 

RETAIL 

Only food & convenience and durable goods are defined as retail. Liquor stores (Systembolaget) are defined as food & convenience and pharmacies as durable goods.

SALES

The total sales figures include the retail components and sales for restaurants and commercial services. All figures include VAT. The figures are based on information obtained directly from the property owners or through statistics acquired from SCB. In the latter case, sales estimations are part of the process as the statistical figures are not always complete or correct.

For stores with sales in two or more categories (e.g. durable goods and restaurants), sales are placed in the category which is the most dominant.

SOURCE

Property owner = sales and GLA reported from property owner, sometimes complemented by minor adjustment from HUI Research.

Property owner and HUI Research = sales and GLA are based on reported figures from the property owner with adjustments by HUI Research.

HUI Research = sales and GLA estimated by HUI Research based on Statistics Sweden and other sources.

TYPE

Centres are primarily divided into different types based on the GLA and the number of tenants. The location and characteristics of the centre are not yet fully taken into account other than if it is a SC or RP. The lowest requirement for a centre is 5,000 sqm retail GLA and five retail tenants.

TYPE OF CENTRE

GLA (sqm)

NUMBER OF TENANTS

City Mall*

>5 000

>5

Neighborhood Centre

5 000-7 000

5-15

Community Centre

7 000-20 000

15-50

Regional Mall

20 000-70 000

50-80

Super-Regional Mall

>70 000

>80

Retail Park

5 000-70 000

>5

Regional Retail Park

>70 000

>5

Outlet Centre

>5 000


Theme Centre

>5 000

>5

*City Malls are located in or close to the city center.


CLASSIFICATION OF GOODS & SERVICES


FOOD & CONVENIENCE

Groceries, liquor and Tobacco.

 

DURABLE GOODS

Durable goods include most goods other than food & convenience, e.g. clothing, jewelry, sporting goods, books, pharmaceuticals, construction materials for private consumers and so on.

 

RESTAURANTS

All type of restaurants, bars and cafés.

 

COMMERCIAL SERVICE

Businesses like gyms, travel agencies and barbers are listed as commercial services. In general, services sold and consumed on-site are considered as commercial services with a few exceptions like travel agencies and ticket vendors. Hotels and financial services are not categorized as commercial services.

 

OTHER SERVICES

Other services consist of less commercial institutions like health care centres, dentists, employment offices and libraries. Banks, exchange offices and hotels are also listed as other services. GLA for other services are not included.

 

PLANNED PROJECTS


PLANNING STAGE

DEFINITION

Pre-applied

Late stage in planning before zoning is commenced

Proposed

Zoning commenced

Planned

Zoning completed

Under construction

Construction commenced

Opened

Opened or partly opened

On hold

Project currently on hold
RP - Retail Park
SC - Shopping Centre

 

DEFINITIONER - SVENSKA

 

VÄNLIGEN NOTERA:

Uppdatering 2016: Vänligen notera att omsättning för ICA Maxi Special har inkluderats i årets kartläggningoch fördelats på respektive köpcentrum och handelsområde. ICA Maxi Special ärett företag inom ICA-gruppen där sällanköpsvaruförsäljningen för ICA Maxi-butikernaregistreras.

Uppdatering 2015: För 2015 års version av SSCD har omsättning för restauranger och kommersiellservice lagts till. Notera även att definitionerna för kommersiell service har ändrats något.


OWNER & ADDITIONAL OWNERS

Under “owner” anges den enskilt största fastighetsägaren i ett köpcentrum eller handelsområde. Under ”additional owners” anges andra stora fastighetsägare. Notera att denna förteckning inte alltid är uttömmande då det kan finnas ett stort antal fastighetsägare utöver de som tas upp i SSCD. Detta gäller främst handelsområden.

GLA

Gross Leasable Area - uthyrningsbar yta i kvadratmeter. Yta för övrig service är ej medräknad.

 

RETAIL

Endast dagligvaror och sällanköpsvaror räknas in i begreppet retail. Systembolaget räknas som dagligvaror och apotek som sällanköpsvaror.

 

SALES

De totala omsättningssiffrorna inkluderar detaljhandel, restauranger och kommersiell service. Omsättning inklusive moms. Omsättningarna baseras på uppgifter från fastighetsägare i första hand, men har även inhämtats från SCB och andra källor. I det fall uppgifter från SCB nyttjats, har manuell bearbetning varit en del av processen för att korrigera datan där ett visst mått av egna bedömningar varit nödvändigt.

 

För de butiker som har försäljning i två eller fler kategorier (t.ex. sällanköpsvaror och restaurang) placeras omsättningen i den kategori som är mest dominant.

 

SOURCE

Property owner = omsättning och yta inrapporterad från fastighetsägaren, ibland kompletterad/reviderad av HUI Research.

 

Property owner and HUI Research = omsättning och yta inrapporterad från fastighetsägaren med visa revideringar av HUI Research.

 

HUI Research = omsättning och yta uppskattad av HUI Research med utgångspunkt i siffror från SCB och andra källor.

 

TYPE

Centrumen har fördelats primärt efter yta och antal hyresgäster. Centrumens läge och karaktär har än så länge bara beaktats i det avseende om centrumet i fråga är ett köpcentrum eller handelsområde. Minimumkravet för ett köpcentrum är 5 000 kvadratmeter uthyrningsbar detaljhandelsyta och minst fem hyresgäster inom detaljhandel.

 


TYP AV CENTRUM

UTHYRBAR YTA (kvm)

ANTAL HYRESGÄSTER

City Mall*

>5 000

>5

Neighborhood Centre

5 000-7 000

5-15

Community Centre

7 000-20 000

15-50

Regional Mall

20 000-70 000

50-80

Super-Regional Mall

>70 000

>80

Retail Park

5 000-70 000

>5

Regional Retail Park

>70 000

>5

Outlet Centre

>10 000


Theme Centre

>5 000

>15


*City Malls särskiljer sig då de är belägna i eller nära stadskärnan.


VARUGRUPPER

FOOD & CONVENIENCE

Dagligvaror enligt SNI-klassificering. Detta innefattar förutom livsmedel även tobak och systembolag.

 

DURABLE GOODS

Sällanköpsvaror baserat på SNI-klassificering. Detta innefattar hemutrustning, apoteksvaror, fritidsvaror och beklädnad. Här ingår även byggvaror, arbetskläder (t.ex. Swedol) och vissa andra butikskoncept (t.ex. Biltema) som ibland avviker från traditionell sällanköpsvaruhandel.

 

RESTAURANTS

Inkluderar alla typer av restauranger, barer och caféer.

 

COMMERCIAL SERVICE

Kommersiell service består av tjänster som gym, resebyråer och frisörer. Tjänster som säljs och konsumeras på plats utgör ofta kommersiell service undantaget t.ex. resebyråer och biljettförsäljning. Hotell och finansiella tjänster utgör ej kommersiell service.

 

OTHER SERVICES

Andra verksamheter än kommersiell service, t.ex. arbetsförmedlingen, försäkringskassan, bibliotek, tandläkare, vårdcentral osv. Banker, växlingskontor och hotell är även definierade som övrig service. Dessa ytor är ej medräknade.

 

PLANNED PROJECTS


PLANNING STAGE

DEFINITION

Pre-applied

Långt gångna idéskeden

Proposed

Detaljplanearbete påbörjat

Planned

Detaljplanelagt

Under construction

Byggnation påbörjad

Opened

Öppnat eller delvis öppnat

On hold

Projektet har tillfälligt avstannatRP - Handelsområde
SC - Köpcentrum