Swedish Shopping Centre Directory requires Javascript to be enabled to be fully functional. Please visit enable-javascript.com for further instructions.

Köpcentrum driver handeln framåt - och försäljningen är tillbaka på pre-pandemiska nivåer

Den senaste köpcentrumkartläggningen från HUI visar att den totala omsättningen i köpcentrum och handelsområden ökade med 8,1 procent i löpande priser under 2022. Köpcentrum ökade med hela 11,4 procent i löpande priser och handelsområden med 5,0 procent.

HUI och NCSC släpper nu rapporten Svenska Köpcentrum som ger en heltäckande bild av den svenska köpcentrumbranschens utveckling under 2022. Rapporten baseras på data från SSCD och sammanställer nyckeltal från samtliga svenska köpcentrum och handelsområden. 

Efter två tuffa år för Sveriges köpcentrum och handelsområden växte branschen kraftigt under 2022. Pandemirestriktionerna togs bort och konsumenter återgick till arbete på kontor och aktiviteter som varit begränsade under pandemin. Med en minskande e-handel såg den fysiska handeln ett uppsving och tillväxten drevs av köpcentrumen. Omsättningen i Sveriges köpcentrum och handelsområden växte med 8,1 procent i löpande priser och är nu tillbaka på 2019 års nivåer.

Köpcentrumens omsättning växte med 11,4 procent i löpande priser under 2022 och var den drivande kraften av tillväxten i branschen. De branscher som dominerar i köpcentrum såsom beklädnad, restaurang och kommersiell service såg en stark tillväxt under året när konsumenter gick tillbaka till arbete och andra aktiviteter utanför hemmet. Således fick konsumenter under 2022 ett nyfunnet intresse att besöka köpcentrum. Handelsområdenas omsättning ökade under 2022 med 5,0 procent i löpande priser. Dessa centrum klarade sig bättre under pandemin och såg därmed en något lägre tillväxt än köpcentrumen.

”Handel på kommersiella platser som köpcentrum, gallerior och handelsplatser är återigen motorn för svensk detaljhandel. Ett tydligt bevis på att svenskarna prioriterar service och upplevelser.”, säger Kajsa Hernell, VD för NCSC.

Michael Cronholm, COO på HUI fyller på.

”Pandemin är över, e-handeln tappar andelar och handel i närhet av kontor samt destinationshandel återtar marknadsandelar. Westfield Mall of Scandinavia återtar förstaplatsen bland Sveriges största köpcentrum och gränshandelscentrumen är återigen ett mecka för norrmännen.”


Omsättningstillväxt per år i löpande priser

Diagrammet nedan illustrerar köpcentrumens årliga omsättningstillväxt (detaljhandel, restauranger, caféer och service) fördelat på köpcentrum och handelsområden.

Definitioner

Köpcentrum är handelsplatser med minst fem butiker och en uthyrningsbar yta om minst 5 000 kvadratmeter. Köpcentrum ägs och förvaltas som regel av en fastighetsägare. De kännetecknas av att de oftast är inglasade och att kunderna inte behöver gå utomhus för att ta sig mellan butikerna.

Handelsområden är samlad volymhandel om minst fem butiker och en uthyrningsbar yta om minst 5 000 kvadratmeter. Handelsområden är vanligen framväxta successivt och har många olika fastighetsägare. Det som skiljer handelsområden från köpcentrum är att butikerna ofta är separerade från varandra och att kunderna måste transportera sig utomhus mellan butikerna.

Handelsplats är ett samlingsbegrepp för köpcentrum och handelsområden. En handelsplats kan bestå av både ett köpcentrum och ett handelsområde, såsom Kungens Kurva Shopping Center och Kungens Kurva Handelsområde. Stadskärnor är också handelsplatser men är inte inkluderade i denna kartläggning.

 

För frågor:

Miko Roth, Detaljhandelsanalytiker, 070-714 51 65, miko.roth@hui.se

För mer information om kartläggningen:

Emma Åkerling, Detaljhandelsanalytiker, 076-073 33 09, emma.akerling@hui.se

NCSC, Nordic Commercial Spaces & Communties, är medlemsföreningen för köpcentrum- och handelsbranschen i de nordiska länderna. NCSCs syfte är att på bransch-, företags- och individnivå bistå med relevanta verktyg för att utveckla den nordiska köpcentrum- och handelsmarknaden. www.ncscnordic.org

HUI erbjuder, genom konsult- och forskningsverksamhet, kvalificerade beslutsunderlag och rådgivning inom handel, konsumtion och samhällsekonomi till näringsliv och offentlig sektor. www.hui.se. 

SSCD är en unik databas som omfattar information om Sveriges köpcentrum och handelsområden. Innehållet utgörs av uppgifter om omsättning, yta, ägare, förvaltning, antal besökare, hyresgästlistor och mycket mer. Vidare kartläggs planerade projekt avseende köpcentrum och handelsområden i allt från tidigt idéskede till invigning. Informationen presenteras i sökbara tabeller med filtreringsfunktioner, kartvy, jämförelsefunktion och topplistor. Med SSCD får användaren både en övergripande och detaljerad bild av Sveriges köpcentrumbestånd som kan användas för analys, benchmarking, omvärldsbevakning och utvärdering. För mer information, besök SSCD.se. Tidigare såldes prenumerationer på SSCD av Datscha men från och med 31 oktober 2020 har HUI tagit över ägandet av databasen samt prenumerationsförsäljningen.


Vill du beställa Svenska Köpcentrum 2023?

HUI och NCSC släpper nu rapporten Svenska Köpcentrum som ger en heltäckande bild av den svenska köpcentrumbranschens utveckling under 2022. Rapporten baseras på data från SSCD och sammanställer nyckeltal från samtliga svenska köpcentrum och handelsområden.

Rapportens innehåll:

Inledning och översikt av köpcentrumbranschen

Köpcentrums omsättning, uthyrbara ytor & antal

Köpcentrums utveckling 2021-2022

Handelsområdens omsättning, uthyrbara ytor & antal

Handelsområdens utveckling 2021-2022

Utveckling per centrumtyp

Utveckling per region

Utveckling per bransch (dagligvaror, sällanköpsvaror, restaurang & kommersiell service)

Planerade och färdigställda projekt

Topplistor

Definitioner och nyckeltal


Rapporten kan beställas på NCSC´s webbplats
caroline.lindberg@ncscnordic.org
kajsa.hernell@ncscnordic.org
08-6111142