Swedish Shopping Centre Directory requires Javascript to be enabled to be fully functional. Please visit enable-javascript.com for further instructions.

Shoppingkassarna i Sveriges köpcentrum växer igen

Den senaste köpcentrumkartläggningen från HUI visar att den totala omsättningen i köpcentrum och handelsområden ökade med 6,0 procent i löpande priser under 2021. Köpcentrum ökade med 3,9 procent i löpande priser och handelsområden med 8,1 procent.

HUI släpper nu rapporten Svenska Köpcentrum som ger en heltäckande bild av den svenska köpcentrumbranschens utveckling under 2021. Rapporten baseras på data från SSCD och sammanställer nyckeltal från samtliga svenska köpcentrum och handelsområden.

Efter ett pandemidrabbat 2020 som påverkade köpcentrumbranschen med hårda restriktioner, börjar branschen nu återhämta sig. I takt med att vaccin gavs ut under 2021, började konsumenter återvända till köpcentrum och handelsområden. Omsättningen i Sveriges köpcentrum och handelsområden växte därför med 6 procent i löpande priser. Början av 2021 var dock fortfarande drabbat av restriktioner och försiktiga konsumenter, varför varken omsättningen eller besöksantalen kom upp i 2019 års nivåer.

Köpcentrumens omsättning växte med 3,9 procent i löpande priser under 2021. Köpcentrum drabbades hårdare av pandemirestriktionerna, även under början av 2021, varför tillväxten var lägre än i handelsområden.

Regionala köpcentrum, vilka domineras av branscher som gick sämre under pandemin såsom mode och restaurang, såg starkast återhämtning under året. Även bostadsområdescentrum som klarade sig väl under pandemin tack vare bostadsnära lägen och dagligvarudominerade hyresgästmix utvecklades starkt, säger Michael Cronholm, COO på HUI.

Handelsområdenas omsättning ökade under 2021 med 8,1 procent i löpande priser. Då konsumenter även under början av 2021 var återhållsamma med sociala situationer fortsatte handelsområdens framgång under året. Tillväxten i handelsområden beror även på att det har tillkommit nya handelsområden i kartläggningen och att flertalet handelsområden bygger ut.

Nu ser vi en uppgång igen inom den fysiska handeln. E-handeln ökar inte längre i samma utsträckning och hittills i år har den minskat, vilket medför att konsumenter i viss del återgår till att handla i fysiska butiker. Det innebär att köpcentrum och handelsområden ser ett uppsving som troligtvis kommer bli ännu tydligare under 2022, säger Kajsa Hernell, VD på NCSC.

Vill du beställa Svenska Köpcentrum 2022?

HUI Research släpper varje år rapporten Svenska Köpcentrum i syfte att ge en heltäckande bild av den svenska köpcentrumbranschens utveckling. Rapporten baseras på data från SSCD och sammanställer nyckeltal från samtliga svenska köpcentrum och handelsområden.

Rapportens innehåll:

 • Inledning och översikt av köpcentrumbranschen
 • Köpcentrums omsättning, uthyrbara ytor antal
 • Köpcentrums utveckling 2020-2021
 • Handelsområdens omsättning, uthyrbara ytor antal
 • Handelsområdens utveckling 2020-2021
 • Utveckling per centrumtyp
 • Utveckling per region
 • Utveckling per bransch (dagligvaror, sällanköpsvaror, restaurang & kommersiell service)
 • Planerade och färdigställda projekt
 • Topplistor
 • Definitioner och nyckeltal

HUI erbjuder Svenska Köpcentrum i kombination med en prenumeration av SSCD för att du ska få den mest kompletta bilden av Sveriges köpcentrumbransch.

Beställningar mottages av:
Miko Roth, Detaljhandelsanalytiker, 070-714 51 65, miko.roth@hui.se

För mer information om kartläggningen:
Emma Åkerling, Detaljhandelsanalytiker, 08 559 24 969, emma.akerling@hui.se

HUI erbjuder, genom konsult- och forskningsverksamhet, kvalificerade beslutsunderlag och rådgivning inom handel, konsumtion och samhällsekonomi till näringsliv och offentlig sektor. www.hui.se. 

SSCD är en unik databas som omfattar information om Sveriges köpcentrum och handelsområden. Innehållet utgörs av uppgifter om omsättning, yta, ägare, förvaltning, antal besökare, hyresgästlistor och mycket mer. Vidare kartläggs planerade projekt avseende köpcentrum och handelsområden i allt från tidigt idéskede till invigning. Informationen presenteras i sökbara tabeller med filtreringsfunktioner, kartvy, jämförelsefunktion och topplistor. Med SSCD får användaren både en övergripande och detaljerad bild av Sveriges köpcentrumbestånd som kan användas för analys, benchmarking, omvärldsbevakning och utvärdering. För mer information, besök SSCD.se. Tidigare såldes prenumerationer på SSCD av Datscha men från och med 31 oktober 2020 har HUI tagit över ägandet av databasen samt prenumerationsförsäljningen.

BILAGA: Nyckeltal & Definitioner

Omsättningstillväxt per år i löpande priser
Diagrammet nedan illustrerar köpcentrumens årliga omsättningstillväxt (detaljhandel, restauranger, caféer och service) fördelat på köpcentrum och handelsområden.

Definitioner

Köpcentrum är handelsplatser med minst fem butiker och en uthyrningsbar yta om minst 5 000 kvadratmeter. Köpcentrum ägs och förvaltas som regel av en fastighetsägare. De kännetecknas av att de oftast är inglasade och att kunderna inte behöver gå utomhus för att ta sig mellan butikerna.

Handelsområden är samlad volymhandel om minst fem butiker och en uthyrningsbar yta om minst 5 000 kvadratmeter. Handelsområden är vanligen framväxta successivt och har många olika fastighetsägare. Det som skiljer handelsområden från köpcentrum är att butikerna ofta är separerade från varandra och att kunderna måste transportera sig utomhus mellan butikerna.

Handelsplats är ett samlingsbegrepp för köpcentrum och handelsområden. En handelsplats kan bestå av både ett köpcentrum och ett handelsområde, såsom Kungens Kurva Shopping Center och Kungens Kurva Handelsområde. Stadskärnor är också handelsplatser men är inte inkluderade i denna kartläggning.