Swedish Shopping Centre Directory requires Javascript to be enabled to be fully functional. Please visit enable-javascript.com for further instructions.

Pandemirestriktionerna slog hårt mot köpcentrumsverige

Den senaste köpcentrumkartläggningen från HUI visar att den totala omsättningen i köpcentrum och handelsområden minskade med 5,9 procent under 2020. Handelsområden visade sig vara bättre rustade för en pandemi och landade på en svag tillväxt om 0,1 procent.

HUI Research har färdigställt en uppdaterad version av Swedish Shopping Centre Directory (SSCD), som kartlägger Sveriges köpcentrum och handelsområden. Tidigare såldes prenumerationer på SSCD av Datscha men från och med 31 oktober 2020 har HUI tagit över ägandet av databasen samt prenumerationsförsäljningen.

Köpcentrumbranschen påverkades hårt av pandemirestriktionerna som ledde till stora förändringar i konsumenternas beteende och rörelsemönster. Som resultat av detta skedde år 2020 den största tillväxten av e-handeln hittills, en ökning med 40 procent, vilket drabbade både köpcentrum och handelsområden som hade tuffa pandemirestriktioner. Totalt minskade omsättningen i köpcentrum och handelsområden med 5,9 procent, men det finns stora variationer köpcentrumen emellan och det finns ett antal handelsplatser har haft en bra omsättningsutveckling trots den totalt sett negativa utvecklingen.

Handelsområdenas omsättning ökade under 2020 med 0,1 procent. Utbudet domineras generellt av dagligvaruhandel respektive hem- och fritidshandel som har stått relativt stadigt under pandemin.

Handelsområdena var bättre rustade för pandemin på grund av biltillgängligheten och bättre möjligheter till fysisk distansering. Många handelsområden har trots det påverkats negativt av maxtak på butiksbesökare samt en omfördelning till e-handelskanalen, säger Monica Bruvik, Senior Retail Analyst, HUI Research.

Köpcentrum drabbades hårdare av restriktionerna, särskilt under andra halvåret 2020, och omsättningen minskade totalt med 11,6 procent under året. Köpcentrumens hyresgästmix innehåller många av de branscher som har gått kräftgång under pandemin, till exempel mode, restauranger och kommersiell service. Citygallerior och regionala köpcentrum domineras ofta av mode och har därför sett de största minskningarna. Externcentrum som ligger i mer biltillgängliga lägen och har en hyresgästmix med mer hem & fritid och dagligvaror har därför klarat sig något bättre.

Gränshandelscentrum, som hämtar majoriteten av sin omsättning från konsumenter bosatta i något av Sveriges grannländer, drabbades allra hårdast med en omsättningsminskning på totalt 52 procent.

För mer information om kartläggningen

Monica Bruvik, Senior Retail Analyst, HUI Research
072-525 17 53, monica.bruvik@hui.se

Prenumerationsförfrågningar mottages av:

Miko Roth, Detaljhandelsanalytiker, HUI Research
070-714 51 65, miko.roth@hui.se